การสูบไอเป็นตัวเลือกไลฟ์สไตล์: แสดงความเป็นตัวของตัวเองผ่าน E-Cigs

มีพลังที่ควบคุมทุกพฤติกรรมของเราและควบคุมสถานการณ์สูงสุดของเรา พลังคู่ของความเจ็บปวดและความสุขเป็นตัวเลขในการกระทําประจําวันทั้งหมดของเรา หากคุณกําลังสูบบุหรี่คุณกําลังเชื่อมโยงความสุขมากขึ้นกับการสูบบุหรี่อย่างไม่มีอะไรสูบบุหรี่ หากคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงบทความนี้จะเปิดเผยวิธีการใช้ประโยชน์จากพลังคู่ของความเจ็บปว พอตใช้แล้วทิ้ง ดและความสุขในการหยุดสูบบุหรี่อย่างถาวร!

ระบุปัจจัยจูงใจที่ทําให้คุณอยากเตะลักษณะการสูบบุหรี่ หากคุณประสบปัญหาคุณจะได้รับรายการของคุณออกมาแล้วใช้มันเพื่อทําให้ตัวเองทําอะไรบางอย่าง และถ้าหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นเหตุผลสําคัญที่จะเลิก, มั่นใจได้ว่าสมุนไพรที่ดีเพิ่มเพศสามารถรักษาปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ.

ประโยชน์ที่ดีเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเลิกสูบบุหรี่หรือไม่? นี่ยังไม่จบแค่นี้ คุณมีอากาศมากขึ้นที่จะคาดหวัง หากคุณต้องการกําจัดกลิ่นปากให้เพิ่มฟันขาวและเสื้อผ้าซึ่งสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องสิ่งที่คุณต้องทําคือเลิกสูบบุหรี่ ประโยชน์เหล่านี้จะเกิดขึ้นทันทีและอาจเกิดขึ้นทันทีที่คุณเลิกใช้ นี่คือข้อเท็จจริงที่ขายได้ซึ่งไม่มีผู้สูบบุหรี่สามารถโต้แย้งได้

ฉันรู้ความจริงสําหรับฉันมันยากที่จะเลิกสูบบุหรี่ แต่นั่นไม่ได้เป็นเช่นนั้นจริงๆ เริ่มต้นด้วยความตั้งใจอย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นที่จะเลิกสูบบุหรี่เพิ่มเติมสามารถทําได้ ฉันจะรู้เพราะฉันรับใช้เป็นคํารับรองที่มีชีวิตที่เป็นไปได้ ตอนนี้เป็นหัวข้อ . เวลาหยุดสูบบุหรี่ประโยชน์ต่อสุขภาพพยายามที่จะดําเนินการให้ถูกต้อง

การลดหรือเปลี่ยนแบรนด์ไม่ได้ผลเพราะคุณจะยังคงสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่รายอื่นและคุณจะยังคงอยู่ในโลกของผู้สูบบุหรี่ คุณจะพบว่าตัวเองสูบบุหรี่ห้ามวนในวันพรุ่งนี้โดยสัญญาว่าจะไม่สูบบุหรี่ในชั่วข้ามคืน ที่ไม่เคยทํางาน คุณต้องเลิกสูบบุหรี่ไฟแน่นอน

คนไทยดูเหมือนจะเป็นผู้สร้างที่ดีที่สุดในการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ พวกเขาเปิดตัวโฆษณาที่เด็กเล็กสองคนเข้าหาผู้สูบบุหรี่เพื่อขอแสงสว่าง ผู้สูบบุหรี่พยายามพูดเลิกสูบบุหรี่เด็ก ๆ จึงถามพวกเขาว่า: “แล้วทําไมขั้นตอนต่อไปถึงเป็นเช่นนั้น” ความเรียบง่ายของคําถามบวกกับความไร้เดียงสาจากเด็กที่ถามก็เพียงพอที่จะชักจูงหัวใจของคุณ ในความเป็นจริง 90% ของผู้ที่ถามเกี่ยวกับวิดีโอหยุดสูบบุหรี่ – ดีมาก ลองด้วยตัวเองและคุณจะไม่สงสัยในการเพิ่มวิธีการเลิกใช้ยาสูบ

การรวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันจะช่วยให้คุณตั้งโปรแกรมจิตใต้สํานึกของคุณเพื่อปฏิเสธนิสัยที่ไม่ดีของการสูบบุหรี่ คุณจะมองว่าตัวเองเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ นอกจากนี้ยังให้ภาพลักษณ์ใหม่ในเชิงบวกในฐานะคนที่ไม่จําเป็นต้องสูบบุหรี่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เมื่อวิธีการอื่นล้มเหลวคําตอบง่ายๆคือ ใช้การสะกดจิตตนเองและการสูบบุหรี่ของคุณจะกําจัด